Gdzie można spotkać funkcjonariuszy LSPD? Los Santos Police Department (LSPD) to wydział policji miasta Los Santos, w stanie San Andreas. LSPD bazowane było na Departamencie Policji Los Angeles (LAPD). Zgodnie z odznakami na oficerów, jednostka policji Los Santos została założona w 1889 roku, prawie sto lat po założeniu Los Santos. LSPD wydaje się być dobrze